Khuyến mãi tháng 09.

Kính thưa quí khách hàng và các nhà phân phối
Hiện nay Cty chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi như  sau :

– Từ ngày 01/02/2012, quí khách hàng mưa các sản phẩm Lưới với
số lượng trên 3 Tấn sẽ được giảm giá 5% trên tổng số tiền thanh toán.
Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 20/03/2012.

Trân trọng/GiámĐốc

Chủ đề này đã khóa chức năng bình luận.