Tham gia hương trình Thiện Nguyện tại chùa Cẩm Phong Tây Ninh

1. Làm lồng đèn cho các Bé

2. Phát quà

3. Vui chơi cùng các Bé

4. Phục vụ cơm chay cho các Bé mồ côi và Cụ già không nơi nương tựa.

5. Chia tay Chùa Cẩm Phong

Chủ đề này đã khóa chức năng bình luận.