Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách sau:

1. Mr. Nguyễn Phúc Hòa
Vị trí :
  Trưởng phòng kỷ thuật
Học vấn : Đại học kinh tế
Ngoại ngữ : Tiếng anh
Kinh nghiệm : 8 năm kinh nghiệm về hải quan, logistic
Khả năng :
 Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan và XNK

2. Mr. Nguyễn Ninh Khánh
Vị trí :
 Trưởng phòng marketing và phất triển kinh doanh
Học vấn :
 Đại học bách Khoa
Ngoại ngữ :
Tiếng anh
Kinh nghiệm : 09 năm kinh nghiệm trong ngành trang trí nội thất và vật liệu xây dựng
Khả năng : Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến trang trí nội thất và vật liệu xây dựng

3. Mr. Nguyễn Thành Chung
Vị trí : Giám đốc kinh doanh
Học vấn : Tốt nghiệp đại học kinh tế ngành kinh doanh quốc tế
Ngoại ngữ : Thông thạo tiếng anh
Kinh nghiệm : 15 năm kinh nghiệm về thương mại quốc tế và thủ tục hải quan
Khả năng : Tất cả các vấn đề liên quan đến hải quan và xuất nhập khẩu

Hotline : 0906.880087